مدیریت مجموعه

شهاب الدین افخمی 

معامله گر و تحلیلگر بازارهای مالی 

شهاب الدین افخمی

محمدرضا کهن دهقان

تحلیلگر و مشاور بورس ایران

محمدرضا کهن دهقان

منو از دوره ها با خبر کن